Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Symposium 2018

Op 16 oktober 2018 zal wederom een symposium worden georganiseerd. Het symposium wordt gehouden op de Generaal-majoor Koot Kazerne in Stroe (gebouw "de Witte Bergen"). De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 08:00. Er is een lunch van 12:00 tot 13:00. Na afloop is er een netwerk-borrel. Het programma bestaat uit een aantal voordrachten over actuele logistieke onderwerpen, een aantal workshops en er is een mini-expositie van bedrijven. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden. Actief dienende militairen krijgen die op hun Defensie-emailadres en worden verzocht zich aan te melden conform instructies in het mailbericht. Nadere informatie in deze brochure. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met info@vold.nl Er kunnen 500 deelnemers worden ondergebracht, vol-is-vol. Inschrijving sluit 5 oktober 2018.

Militaire pensioenen

Militaire pensioenen houden de gemoederen bezig. We hebben van schrijvers 2 artikelen ontvangen waarbij het tweede artikel een reactie was op het eerste. Voor de geïnteresseerde lezer treft u hier een document aan waarin beide artikelen zijn samengepakt. De reactie op het eerste artikel is niet volledig in MLM geplaatst maar wel in dit document. Voor niet-leden mogelijk ook interessante literatuur. Militaire_pensioenen_MLM_2018.pdf

AVG / GDPR

Ook de VOLD heeft met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel General Data Protection Regulation) te maken. Het bestuur heeft naast het opstellen van een Privacy Policy besloten om diverse aanpassingen aan de website te doen om ongewilde verspreiding van persoonsgegevens te vermijden:

- ledenlijst is niet langer te raadplegen;

- leden kunnen hun gegevens niet meer muteren, zij zullen dat via andere weg met de ledenadministratie moeten regelen;

- de jaarboekjes zijn niet meer van de website te downloaden;

- uit de MLM's die op de website staan, zijn de personalia verwijderd.

De kosten die gemoeid zijn met het dusdanig aanpassen van de website dat de beveiliging voldoet zijn zo hoog (aanpassing en onderhoud) dat dat niet verantwoordt is.

De privacy policy van de VOLD kunt u via deze link lezen: VOLD Privacy Policy


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!