E-MAIL Wijzigingen

Veel e-mailadressen blijken niet meer te kloppen of worden niet meer gebruikt (mailbox loopt dan vol). Wij willen u dan ook verzoeken uw voorkeur (privé) e-mailadres nogmaals aan de ledenadministratie bekend te maken.

KLIK HIER om uw adres door te geven!

Historische canon Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

In het komende nummer van MLM (2016-4) zal een artikel staan over de totstandkoming van de historische canon van het regiment B&T. In het ledendeel van de website kunt u de canon downloaden: Historische canon Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

Waarom gebruikersnaam en wachtwoord

Het bestuur en de webmaster krijgen met enige regelmaat de vraag waarom er per lid een gebruikersnaam en wachtwoord wordt verstrekt voor bepaalde delen van de website.

Het bestuur is zich er terdege van bewust dat dit een te nemen horde is om de volledige website te kunnen raadplegen. Er zijn een paar redenen waarom er toch een gebruikersnaam en wachtwoord per lid wordt verstrekt en bepaalde informatie pas zichtbaar wordt nadat u bent ingelogd:

  1. onze ledenadministratie is gekoppeld aan de website. Daardoor kunt u uw eigen gegevens (alle) en die van collega-leden (als in jaarboek) raadplegen. Alleen uw eigen gegevens kunt u wijzigen. Vanzelfsprekend zijn die gegevens vertrouwelijk en staan daarom achter "slot en grendel".
  2. datzelfde geldt voor familieberichten. Hoewel een rouwadvertentie vaak in een dagblad staat en dus op zich "openbaar" is, willen we niet deze berichten open en bloot op de website zetten. De enkele uitzondering is dat sterfgeval waarvan we vinden dat u dat direct moet kunnen zien, zodat u eventueel nog kunt besluiten om bij het afscheid aanwezig te zijn. Dat staat dan op de voorpagina van het publieke deel van de website. Na het afscheid verdwijnt dat dan weer naar "achter". In de meeste gevallen horen we pas achteraf van een overlijden en is dat afscheid al geweest.
  3. in de afgelopen jaren is met name bij beroepsmilitairen die vaak op uitzending zijn of zijn geweest de situatie ontstaan dat zij soms rare berichten krijgen. Deze impliciete of expliciete dreiging maakt dat we als vereniging niet alle details van bijeenkomsten openbaar maken. Dat zou kwaadwillende op ideeën kunnen brengen.
  4. wanneer een lid opzegt, hoeven wel alleen zijn account te deactiveren. Wanneer iedereen dezelfde toegang gebruikt betekent dat iedereen van de nieuwe combinatie op de hoogte brengen.
  5. de schermen waarmee u zich kunt aanmelden voor evenementen zouden, wanneer zij op het publieke deel staan, door robots en machines met flauwekul ingevuld kunnen worden om onze website te overbelasten. Datzelfde doen ook sommige individuen en dit voorkomen we dus door deze pagina's achter slot en grendel te zetten.

Het bestuur hoopt u wat meer achtergrondinformatie te hebben gegeven over het waarom van deze indeling van de website en dus de noodzaak voor een gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een wachtwoord.

Reacties (0)

lgen Jan Broeks Director General of Int. Military Staff

Op 27 juli 2016 is het "commando" over de Internationale Militaire Staf van de NAVO overgedragen aan luitenant-generaal Jan Broeks. Zie hier het persbericht van de NAVO over dit feit: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_134267.htm

 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd 2016

Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander, zijn op 26-04-2015 weer diverse leden van onze vereniging onderscheiden.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau:

luitenant-kolonel b.d. D.K. Brouwer

Lid in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:

luitenant-kolonel C. de Snoo

Wij feliciteren hen van harte met hun onderscheidingen. Mochten er nog meer leden zijn die deze eer te beurt gevallen is, horen wij dat graag.

Memorabele Algemene Ledenvergadering in Leusden

Op 14 april 2016 heeft de VOLD een memorabele Algemene Ledenvergadering gehad bij de Afdeling Techniek van het MatLogCo te Leusden: voor het eerst in haar bestaan, en van alle voorgangers VAATO, VOInt, VTDO en VOMA, werd de algemene ledenvergadering voorgezeten door een generaal. Het oudst aanwezige erelid vestigde daar de aandacht op tijdens het laatste woord dat tradtitiegetrouw aan dat lid in de ALV toekomt. Kol bd Molkenboer besloot verder met alle respect voor de voorzitter en met het aanhalen van een illuster erelid uit lang vervlogen tijden, maar die hij als jong luitenant nog had meegemaakt: "Goed gedaan jochie". Sinds februari dit jaar is de voorzitter vanwege zijn plaatsing bij een NATO-eenheid bevorderd tot brigadegeneraal.

KVNRO Symposium

“VAN KLASSIEKE RAMPENBESTRIJDING NAAR MODERNE CRISISBEHEERSING”

(civiel-militaire samenwerking)

OP 10 NOVEMBER 2016 V [ ... ]

OproepenLees meer
Historische canon Regiment Bevoorradings- en Trans...

In het komende nummer van MLM (2016-4) zal een artikel staan over de totstandkoming van de historische canon van het regiment B&T. In het ledendeel van de website kunt u de canon downloaden: Histo [ ... ]

VOLD BLOGLees meer