Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Veteranen boekendag

Het bestuur werd benaderd door de Stichting Nederlandse Veteranendag met deze brief. Het is de uitnodiging voor de Veteranen Boekendag.

Foutieve adresetiketten

Tot onze grote spijt is er bij het voorbereiden van het bestand voor de verzending van de MLM een fout gemaakt waardoor op uw etiket waarschijnlijk een verkeerde familienaam staat.

De VOLD is voor en door leden

De VOLD is voor en door leden. Vanuit die achtergrond is het ultieme streven erop gericht onze leden een kameraadschappelijke omgeving te bieden, waarbinnen de contacten van het netwerk aan de eigen functieloopbaan een horizonverruimend perspectief bieden en waarbinnen het eigen kennisniveau kan worden verrijkt via verschillende wijzen van informatieoverdracht over actuele logistieke ontwikkelingen, zowel militair als civiel.

MLM magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!